Biuro Rachunkowe Siedlce "AUDYTOR" 

Biuro Rachunkowe, Rachunkowo-Audytorskie "AUDYTOR" Maria Leszczyńska istnieje od początku roku 2003. Jesteśmy podmiotem wpisanym prze Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3542.

Oferujemy usługi w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, doradztwa podatkowego , świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej oraz w obszarze administracji kadrowej i płacowej.

Naszym klientom biorąc pod uwagę ich specyficzne wymagania oferujemy odmienne modele współpracy. Usługi świadczymy w siedzibie naszej firmy w Siedlcach lub w siedzibie klienta.

Kontakt:
"AUDYTOR" Biuro Rachunkowo-Audytorskie

Maria Leszczyńska
tel: 602-394-301
ul. Leśna 96, 08-110 Siedlce
NIP:821-152-92-27