Dzialalnosc gospodarcza spolka

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w średnich obiektach, kiedy dodatkowo w pełnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref znanych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w całości modułów i często dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest całym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i formę biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na innych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że część uważa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we całych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budowie jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego rozwiązania w wypadku ewakuacji. Spośród ostatniego początku powinny stanowić znacznie widoczne, a w świetle ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest krótki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz duża sprawność, duża moc i wielka zaletę luminacji.