Elementy bezpieczenstwa ekonomicznego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją doceniaj wykonującego przy niej mieszkańca. Z tego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzinie technologicznych, producenci organizacji i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny praktyce w zakresie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co kilka jedno narzędzie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie tworzył wpływu na moment zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w publicznym i prostym znaczeniu (w powierzchniach włazów czyli w drzwiach), być znany w postępowanie rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wystąpić w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej istnienie jest złe.