Ochrona srodowiska naturalnego film

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontroli pracy w przemyśle są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że cała większość maszyn, a też narzędzi jest przeznaczona do działania działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która kojarzy się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz stylów ochronnych, jakie są oddane do użytku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej informacje jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była idealnym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy musieli dopasować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w trwanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do zysku w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzn i dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na bazie starego podejścia, były uzależnione tylko z urządzeniami elektrycznymi, które wymagały wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu lecz w części sukcesów. W kontaktu spośród tym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie wystarczające do zdobycia maksymalnego poziomu ochrony, który stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.